Агро Планер – Пшеница

За най-добри резултати от вашата пшеница

За най-добри резултати от вашата пшеница

В земеделието има рискове. Всяко едно от семената, които влизат в земята, има потенциала да ви донесе приходи. Как обаче един фермер може да накара това семе да достигне пълния си потенциал?

За производителят на пшеница всичко се свежда до размера на зърното и броя зърна в един клас.

Нещата разбира се не са толкова прости. Някои фактори могат да бъдат контролирани, а други не.

Първото нещо, което един производител трябва да направи е да елиминира всякакви остатъци от предходни култури, както и тревите от полето, преди да засее.

Това може ефективно да бъде направено чрез оран или хербициди. Растенията трябва да са били унищожени поне две седмици преди сеитбата. Скорошно проучване показва, че оранта може да помогне за ускоряване на процеса при сухи условия, а хербицидите действат по-добре при влажни условия. Проучването също така набляга на това, че ако пшеницата е пролетна, е важно да се контролира широколистната трева в растящата преди това зимна пшеница.

Семената за пшеницата имат значение!

Разбира се, че засяването на правилните семена е от значение. Непременно се консултирайте с продавачът на семена за най-добрите възможности за вашия район и вид почва. Също така подберете внимателно третирането на семената. Ако изберете семена, които вече са третирани, то внимавайте дали те са адекватно покрити. Проучване през 2014-та година на Държавният Университет в Канзас САЩ, сочи, че 42% от изследваните проби на третирани семена нямат адекватно покритие.

Освен това не забравяйте да регулирате сеялката си. Третираните семена обикновено са по-големи в сравнение с тези, които не са третирани, а големината на семената е фактор, който определя сеитбената ви норма.

Нека сеитбата на пшеницата започне!

Когато сезонът на сеитбата дойде, всичко се свежда до температура, влага и добро подхранване на растението.

В случаите за пролетната пшеница, без значение какви са практиките на управление, в повечето една суха пролет ще ограничи добивите от зърно. Ако се използват продукти за растителна защита като фунгициди и ако се тори адекватно по време на сезона, е възможно максималните добиви да бъдат запазени, но само ако времето спомага производството на пшеница.

Подходящо подхранване на пшеницата

За разлика от времето, подхранването на растенията може да се контролира и е жизнено важно за създаването на това толкова важно покривало от зелени листа. Водещите хранителни елементи, които са необходими за високи добиви от пшеница са Азотът (N), Фосфорът (P), Калият (K) и магнезият.

Азотът и магнезият подкрепят хлорофила – протеинът, който дава зеленият цвят на растението и е в основата на фотосинтезата.

Управлението на азота (N) ще има най-голямо влияние върху крайния размер и теглото на зърното на пшеницата, както на броя зърна в отделните класове.

Моментът за подхранване с азот е жизнено важно. Броят на зърната се определя рано и едно ранно торене ще подсигури голямо зелено покритие със съдържание на високи нива на въглехидрати, които са необходими за съзряване на зърното. Това е особено важно в засушените райони, където 60% от добивите на зърно е възможно да дойде от този съхранен въглехидрат.

Калият (K) играе важна роля при поддържане на големината и силата на растението, както и движението на хранителни елементи в него. Калият също така ще повлияе на броя зърна в един клас, тъй като подпомага да се избегне ранното стареене, което често се предизвиква от суша по време на напълването на зърното.

Най-голяма необходимост за макро хранителни елементи има по време на периода на бърз растеж през пролетта. Направете всичко възможно да проведете изследване на почвата, за да определите правилното количество за всички необходими хранителни елементи.

Ключът е да се запазят листата на пшеницата по време на етапа на запълване на зърното.

Обилно напояване на пшеницата

Освен управлението на торенето и защитата от болести, управлението на напояването също може да повлияе на размера на зърното. Ако е възможно разгледайте възможности за напояване в сухи условия за да може растението да израсне здраво.

По-ниските температури по време на земеделския сезон допълнително ще понижат необходимостта от вода. Внимавайте да не напоите прекомерно пшеницата, тъй като е възможно това да предизвика просмукване, особено на азота, ако растенията са прекомерно напоени в началото на сезона преди азотът да бил използван от пшеницата.

Така че изберете правилните семена пшеница, управлявайте добре рискът от заболявания и снабдяването на растенията с хранителни елементи и вода и ще сте на правият път за осигуряване на доходоносни посеви с пролетна пшеница.