Калкулатор за торене с амониев нитрат

Изберете какво искате да изчислите:

Амониевият нитрат е популярен тор, тъй като осигурява половината от азота (N) в нитратна форма и половината в амидна форма. Нитратната форма се движи бързо с водите в почвата до корените, където е непосредствено на разположение за приемане от растенията. Амидната част се приема от корените или постепенно се конвертира в нитратна форма от микроорганизмите в почвата. Много от фермерите отглеждащи зеленчуци предпочитат нитрата, който е непосредствено на разположение за подхранване на растенията и използват амониев нитрат.

Животновъдите харесват този тор за торене на пасищата или пасищата или сеното, тъй като е по-малко податлив на загуби заради волатилизация в сравнение с торовете на база карбамид, когато се остави върху повърхността на почвата.

Амониевият нитрат често се смесва с други торове, но тези смеси не могат да бъдат съхранявани за дълги периоди заради тенденцията да абсорбират влага от въздуха. Високата водоразтворимост на амониевият нитрат го прави добре приложим за създаване на разтвори за фертигация или листно подхранване.

Всички изчисления в горните формуляри са на база препоръчителни минимални/ максимални норми на торене, посочени от производители/дистрибутори на амониев нитрат.