Торене на домати с Grow Plant

Влез в профила си или се регистрирай безплатно, за да използваш калкулатора:Или използвайте:


 

Торене чрез фертигация.

При отглеждането на култури, при които напояването се извършва чрез капково напояване, торенето може да се извършва чрез разтваряне на торовете във водата. Тази комбинация от напояване и едновременно торене се нарича фертигация. В този случай могат да се използват както единични, така и сложни и комплексни торове, които обаче трябва да са напълно разтворими във вода. Това изискване е важно, за да се създадат разтвори с реакция, близка до неутралната, и да не образуват утайки, които да запушат капкообразувателите на маркучите.

Като най-важен момент в използването на тази практика е приготвянето на концентрата от торове за растенията, който ще бъде инжектиран в напоителната система.

Най-ефективният метод, който гарантира подходящата доза от торове за растенията, е използването на водно разтворими торове на кристали или на прах, което изисква калкулирането на точното време за пълното им разтваряне. Най-добри резултати от процедурата могат да бъдат получени със специален разтворител, който ще помогне на процеса.

Друг фактор, за постигането на добри резултати с тази технология, е да се изчисли правилно големината на пространството, което ще се наторява. Така ще се получи правилна калкулация на концентрацията на различните субстанции, които ще се използват и капацитетът на помпата, която ще впръска торовете в почвата в определеното за това време.

Ползите от фертигацията са уеднаквеното подаване на торови субстанции близо до корените на растенията и максималната им асимилация от посевите. Отделно от това методът намалява възможността за отмиване, не уврежда корените, намалява бурените, тъй като въздейства единствено на посевите. Освен това цената на третирането на растенията по този метод е по-ниска, както и въглеродните емисии.

За да се отгледа качествен домат при изисквания за добив над 5т на декар са нужни 22кг азот, 15кг фосфор, 39кг калий като чисти вещества.

Добрите добиви могат да бъдат постигнати само с добро напояване, торене, добра обработка на почвата и грижи за растенията. Съответно трябва да бъдат подсигурени повече хранителни вещества за по-продължителен период от време.

В периода от образуването на корени до цъфтежа на растенията отношението на азот, фосфор и калий трябва да бъде 1:0.5:1, а при средно тежки почви снабдени с органични вещества отношението трябва да е 1:0.5:1.5. След образуването на плодовете растенията имат най-голяма нужда от хранителни вещества, като дневната нужда се удвоява. Когато плодовете зреят не е полезно растенията да се снабдяват с много азот. Това води до удължаване периода на растеж и фотосинтетичната дейност на растенията и забавя зреенето на плода. С повишаване на слънчевата радиация се увеличава и нуждата от азот, а с намаляването й се увеличава нуждата от калий. При много отцедливи почви отношението на азот:калий трябва да бъде 1:1,5, а преди бране 1:2.

Опростената технология на фертигация за достигане на добри добиви от Ваки-Хим ООД препоръчва през периода на вегетация до началото на цъфтежа да се извършва торене през поливната система с Grow Plant NPK 10-45-10+ME или Grow Plant Gel 16-65-16+ME. Това е тор с високо съдържание на фосфор. Спомага за образуването на здрава коренова система и възстановява растенията след разсаждане. Прилага се в дози от 3 до 7кг на декар в зависимост от фазата на развитието и гъстотата на посева. За по-добро оплождане на цветовете по време на вегетация може да използвате Grow Plant Бор 11% листно в норма 200мл на декар, 20 дни след разсаждането. Още едно подхранване с Grow Plant Бор + Молибден може да се извърши 20 дни след първото приложение за осигуряване на по-добър завръз. За да се набавят необходимите количества макро и микроелементи през фазата на цъфтеж и нарастване на плодовете се препоръчва внасянето на 3 до 4кг на декар Grow Plant NPK 20-20-20+ME или Grow Plant Gel 28-28-28 +2%МgO+ME в норма 2,5 кг на декар. През периода на масовото плододаване се внася Grow Plant NPK 15-10-30+ME в норма от 3 до 7кг на декар, за да се повиши качеството и растежа на плодовете.

Имайте предвид, че с нормите на торене не се изчерпват всички нужди на растенията. За оптималното торене трябва да се вземат предвид сорта на доматите, почвения анализ, почвена и атмосферна влажност, осветление, отопление и др.

Комплексните водоразтворими торове могат да се прилагат чрез фертигация при полски култури, зеленчукови култури, овощни градини и лозя. Някои от тях са подходящи и за листно подхранване. Пазарът предлага богато разнообразие на торове, затова производителите на растителна продукция трябва да се информират за новите препарати от фирмите-производителни или техните дистрибутори.

 

Съветите си за торене с Grow Plant ни сподели Красимир Божурин, тел:0887 04 7948; е-маил: bozhurin.vakichim@gmail.com