Калкулатор за семена на Семенарска Къща Садово

Влез в профила си или се регистрирай безплатно, за да използваш калкулатора:Или използвайте:


Допълнителна информация и съвети относно правилното определяне на сеитбените норми.

1. Коефициент за изграждане на посева
КИП - това е съотношението на броя на поникналите растения спрямо засятите семена умножено по 100. При леки почви КИП достига 90%, а при тежки глинести почви е около 70%. Броя на изсятите семена се изчислява според кълняемостта от сертификата на съответната партида. За получаване на сеитбената норма в кг/дка за съответния сорт използвайте анализа за масата на 1000 семена от партидата, като използвате калкулаторът по-горе.
2. Растителните остатъци и недобрата
подготовка на почвата за сеитба намаляват КИП.
3. Сеитба в закъснели срокове изискват
завишаване на броя изсяти семена, поради по-ниския КИП - до 50%. При късна сеитба поникват по-малко семена, като се забавя развитието на фаза братене през есента, поради недостатъчна температура растенията навлизат в зимен покой неукрепнали и не братили, или слабо братили.
4. Сеитбата извършете на сухо, шарената влага
ще осигури неравномерно поникване и изграждане на посева. Стремете се да осигурите в посева нужния брой поникнали равномерно растения.
5. КИП се определя за всяко поле,
в зависимост от обективната ситуация и производствените цели на стопанството.
6. Определете коректно сеитбената норма.
Гъсто поникнал посев с повече от 600 растения практически слабо или не брати. Растенията са издължават, стъблата остават тънки и крехки, като се увеличава риска от полягане. Конуренцията за
влага и хранителни елементи в посева е повишена, особено в условия на засушаване. Такъв посев е податлив на различни заболявания и предпочитан от неприятелите.
7. Засейте по формула: брой поникнали
семена на квадратен метър, разделено на КИП в проценти и умножете по масата на семена. Разделете на 1000.
Пример: За изграждане посев с Аполон с 350 поникнали растения на квадратен метър, при маса на 1000 семена 40 грама и кълняемост 95% (от сертификата) на леки почви, добре подготвени и без
растителни остатъци при оптимална дата на сеитба.
КИП за съответното поле е определено на 90%.
350 растения при 95% кълняемост са равни на 368 кълняеми семена. 368 к.с. при КИП 90% са 408 к.с. умножено по масата 40 г и разделено на 1000 дават 16,32 кг/дка.
Определяйте коректно сеитбената норма за
всяко поле, с цел изграждане на посев от семена на СКС с минимум 1200 продуктивни братя/м2 при мека и твърда пшеница, при ечемик 1350. За продуктивен брат се считат всеки брат с повече от три напълно отворени листа, измерени на полето към 31.03. - фаза края на братене, начало на вретенене.