Пролетните култури са прибрани, време е за сеитба на есенниците

През месец октомври продължава жътвата на ориза, прибирането на царевицата за зърно, ваденето на кръмното и захарно цвекло; продължава прибирането на памука и други пролетни култури, както и продължава  сеитбата на житните във високите райони. От началото на месеца започва сеитбата на житни и в равнинната част на страната - спазва се следната последователност на сеитба: ръж, ечемик, пшеница, тритикале.

При силна заплевеленост на площите се извършва есенно внасяне на хербициди за борба с плевелната растителност.  През последните години се забелязва постоянно нарастване на площите заплевелени с житни и устойчиви на хербициди плевели, като основните причини за това са липса на сеитбообръщение и неподходящите почвени обработки. Системно непровеждане на борба с плевелите или прилагане на неподходящи хербициди. Борбата с житните плевели трябва да се проведе през есента, защото при есенното внасяне на противожитни хербициди при есенниците посевът се освобождава по-ефикасно и рано от конкуренцията на плевелите. За да има оптимален ефект от противожитните хербициди, трябва да се спазват определени условия, като равномерна сеитба на 5-6 см дълбочина и задължително валиране за създаване на стабилно семенно легло, есенно прилагане на противожитните хербициди, третиране в ранни фази от развитието на плевелите - до фаза начало на братене.

Преди третиране на посевите трябва да се регулира пръскачката. По време на третирането, пръскачките трябва да бъдат в пълна изправност. Трябва да се внимава да не се застъпват ивици при третирането и да се работи в тихо време. Подготовка за есенната сеитба включва избор на площите с цел - осигуряване на подходящо сеитбообращение, намаляване риска от нападение от базично и кореново гниене, черна пшенична муха, пшеничен трипс. Прави се качествена обработка на почвата, която трябва да бъде съобразена с видовия състав и плътността на преобладаващите плевели и с предшественика, спазване на оптималните срокове за сеитба, извършване на балансирано торене, използване на семена, чисти от фузариоза, твърда и праховита главня за пшеницата и праховита главня и ленточна болест за ечемика, без повреди от вредна житна дървеница или пшеничен трипс, обеззаразяване на семената за есенната сеитба срещу твърда праховита главня по пшеницата.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.