Торене на домати на открито

Торене на домати на открито.

Доматите са култура, която се отглежда както в оранжерии, така и в полски условия. При полските условия доматите могат да бъдат ранни, средно ранни и късни. Поради това те се поставят при различни почвено-климатични условия като температура,почвена и атмосферна влажност, осветление и др. От това следва, че и вегетационният период на доматите е различен. Доматите от ранното полско производство имат вегетационен период 100-110дни, от средно ранните- 150-80 дни и от късните – 90-100 дни. Наличието на огромен брои сортове, които имат различни изисквания към хранителния режим, прави проблема с торенето още по-сложен.

Торене на домати с Азот.При домати отглеждани за ранно полско производство или в полиетиленова оранжерия са необходими големи количества хранителни вещества, особени за сортовете с буен вегетативен растеж. Внасянето на азот при посаждане или малко по-късни повишава ранозрелостта и общия добив. При липса на азот листната маса остава светло зелена и дребна.връхните листа остават светлозелени, а долните окапват. Стъблата са тъмни, твърди и влакнести, синьо-червени,страничните разклонения са слаби, плодовете са дребни. Прекомерното азотно торене също може да е неблагоприятно. В началото растенията имат буен растеж, образува се голяма листна маса, долните листа са големи, месести, набръчкани,завити и лесно се чупят. Самите растения могат да загинат от амонячно отравяне.

Торене на домати с Фосфор. В периода на оформяне на първите съцветия растението има остра нужда от фосфор. Най-силно това е изразени при сортовете с къс вегетационен период за ранно полско производство или оранжерии. При недостиг на фосфор се забелязват видими изменения- появява се виолетов оттенък по долната страна на листата. Стъблата на растенията са тънки, задържа се растежа на кореновата система, увеличава се процента на изресяване на цветовете, цъфтежа закъснява, плодовете са дребни и узряват късно.

Торене на домати с Калий. В периода на масовото плододаване доматите имат най-голяма нужда от калий. Признаци за недостиг на калий са бледожълти до кафяви ивици по периферията на долните листа, които започват от върха на листата, и зелен пръстен около дръжката, което понижава качеството на домата.

Торене на домати ранно полско производство.

Най-често се препоръчват торови норми от 20-25kg N,18-20kg P2O5 и 10-15kg K2O на декар на фона на торене с 3-5т полуразложен оборски тор. Големината на торовата норма зависи преди всичко от свойствата на почвата и запасеността с хранителни елементи. Органичните торове и цялото количество фосфорни и калиеви торове се внасят при есенната или пролетната обработка на почвата. Азотните торове се внасят на 2 или 3 пъти, като част от торовата норма се внася предсеитбено под формата на амониева селитра или карбамид, а останалото количество се внася по време на вегетацията, като се извършват най-малко 2 или 3 подхранвания. Първото подхранване се извършва във фаза бутонизация на второто съцветие, а следващите съответно на третото и четвъртото съцветие. Така се осигурява нормално азотно хранене на доматеното растение през целия период на плододаване.

Положително влияние върху домати полско производство има и използването на течни комбинирани торове, както за почвено, така и за листно подхранване по време на вегетация. Листното подхранване с течни комбинирани торове е препоръчително да съдържа и микроелементи.

Торене на домати късно полско производство.

Торовите норми се движат в границите от 10 до 20кг N на декар при слаба запасеност на почвата с минерален азот и от 8-10кг N на декар при добра запасеност. Нормите на торене с фосфор са ф границите между 10 и 15кг P2O5 на декар при слаба запасеност на почвата с подвижни фосфати и от 5 го 10кг при средна запасеност на почвата с фосфор. При добра запасеност на почвата с подвижни фосфати може да не се извършва торене с фосфорни торове. Калиевото торене се извършва в норма от 10 го 15кг K2O на декар при слаба запасеност на почвата с подвижни форми на калий и 5 до 10кг при средна запасеност.

Индетерминални сортове домати.

Азотната торова норма е от 10 до 25кг N на декар, в зависимост на степента на запасеност на почвата с минерален азот и свойствата на почвения тип, върху който се отглеждат доматите. При слаба запасеност на почвата с подвижни фосфати торовата норма е от 15 до 20кг P2O5 на декар. При силнокиселинни и карбонатни почви се препоръчва по-висока торова норма . при средна запасеност торовата норма е в границите на 10-15кг P2O5 на декар, а при добра запасеност от 0-10кг P2O5 на декар. Торовата норма на калий при слабо запасена почва с подвижен калий е от 15 до 20кг K2O на декар, при средна запасеност е 10-15кг K2O на декар. При добра запасеност (над 40мгK2O/100г почва) калиево торене може да не се извършва, особено ако е извършено торене с оборски тор. Могат да се използват и комплексни торове с контролирано освобождаване на азота, в съчетание с обикновени азотни торове, внесени в началните фази от развитието на растенията.

Детерминални сортове домати.

Азотната торова норма при слаба запасеност на почвата е от 25 до 30кг N на декар. При средна запасеност на почвата торовата норма е от 15 до 20 кг на декар, а при добра запасеност на почвата с азот нормата е от 10 до 15кг на декар. При леки, песъчливи почви се препоръчват по-ниските норми, а при тежки по механичен състав почви – по-високите торови норми.При слаба запасеност на почвата с подвижни фосфати торовата норма е от 15 до 20кг P2O5 на декар. При силнокиселинни и карбонатни почви се препоръчва по-висока торова норма . при средна запасеност торовата норма е в границите на 10-15кг P2O5 на декар, а при добра запасеност от 0-10кг P2O5 на декар. Торовата норма на калий при слабо запасена почва с подвижен калий е от 15 до 20кг K2O на декар, при средна запасеност е 10-15кг K2O на декар. При добра запасеност калиево торене може да не се извършва, особено ако е извършено торене с оборски тор.

При промишлено отглеждане на детерминални сортове домати многократното подхранване с азотни торове се избягва, за да не се удължават вегетационния период и плододаването. Калиевите торове се внасят есента заедно с оборския тор. Определена част от фосфорните торове се внасят преди сеитбата с лехообразъвателят в редовете на лентите, където ще се развие кореновата система на доматените растения . азотния тор се внася в редовете на 10-15 см дълбочина . При такова локално торене се осигуряват необходимите количества азот  ифосфор в началните етапи от развитието на растенията, а в по-късните етапи, когато кореновата система навлезе по-дълбоко в почвата, се усвоява необходимия през този период калий от оборския тор и от промишлените калиеви торове. При по- леките, песъчливи почви се извършва и едно подхранване до втората половина на юни с амониева селитра 10-15кг на декарна разстояние 8до 10см от растенията.

При слаба запасеност на почвата с подвижни фосфати торовата норма е от 15 до 20кг P2O5 на декар. При силнокиселинни и карбонатни почви се препоръчва по-висока торова норма . при средна запасеност торовата норма е в границите на 10-15кг P2O5 на декар, а при добра запасеност от 0-10кг P2O5 на декар. Торовата норма на калий при слабо запасена почва с подвижен калий е от 15 до 20кг K2O на декар, при средна запасеност е 10-15кг K2O на декар. При добра запасеност (над 40мгK2O/100г почва) калиево торене може да не се извършва, особено ако е извършено торене с оборски тор

Очаквайте скоро “Торене на домати в оранжерия”

Информацията и торовите норми са взети от книгата “Торене на земеделските култури”

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *