Биоземеделие – принципи и основни концепции

Целта на биоземеделието е да произведе екологично чисти храни и да осигури устойчиви доходи в селските райони. То залага на синхрон между съвременните методи и практики и традиционните земеделски умения. Вниманието на фермерите, занимаващи се с него, е насочено към опазване на местните природни ресурси и биологично разнообразие от животни и растения, рециклиране на ресурсите и поддържане на устойчива и чиста околна среда за хората.

Биологичното земеделие се разглежда като една затворена система, в която целта е да се повишава плодородието на почвата, здравето на растенията, животните и хората, като те са взаимно свързани. То залага на редуцираната употреба на синтетични торове, пестициди и хормони (при животните). Хранителните вещества и органична материя в почвата се използват балансирано, като освен подобряването на плодородието, се цели подобряване на структурата на почвата, опазването на полезните видове и подпочвените води. Фермерите трябва да заложат на сеитбообръщенията, рециклирането на органичните отпадъци и минимални почвени обработки.

Биоземеделието трябва да се разглежда като затворен цикъл на хранителни вещества (то е единен жив организъм). Фермерите се стремят на намалят намесата си в тази еко система, защото разбират, че подобряването на едно звено от нея, може да увреди друго. Биологичното земеделие е част от природата, тъй като неговата цел е да произведе прясна, висококачествена и естествена биологична храна, използвайки естествените местни ресурси, с които разполага, и чрез процеси, възможно най-близки до естествено съществуващите.

Биоземеделието залага на поддържане и увеличаване на разнообразието на животни и растения. Доказано е, че употребата на оборски тор увеличава концентрацията на организми в почвата, което спомага за по-добро разграждане на органичните вещества и оттам по-бързо усвояване на хранителните вещества от корените на растенията. Честото редуване на културите по полетата, от своя страна, води до отглеждане на повече видове култури, бобови и фуражни растения.

Отглеждането на местни растителни видове и животни поддържа естественото разнообразие в различните области.

За растителната защита в биофермите се използват някой алтернативни методи. Почвите трябва да се разчистят от плевелите и растителните остатъци, които е твърде вероятно да носят зараза за следващата култура в сеитбообръщението. Тези остатъци се заравят дълбоко в почвата, което не позволява на причинителите на болести да се развият нормално. Фермерите трябва да стремят да засяват навреме новите култури. Често се използват феромонови, цветни или друг вид уловки за неприятелите. Те улавят по-голямата част от мъжките екземпляри и така цялата популация намалява.

Много важна част от биоземеделието е подходящото сеитбообръщение. То поддържа плодородието и биологичната активност на почвата чрез прекъсване цикъла на развитие на плевелите и дава възможност на почвата да възстанови и генерира полезни вещества.

За обработката на почвата биофермерите залагат на механични и физични методи, чрез които заздравяват структурата на почвата и поддържат биологичното разнообразие.

Друго важно звено в биофермите са селскостопанските животни. Залага се на хуманното отношение към животните. Като на всички тях се осигурява свободен достъп до откритите пространства и пасища. Всякакъв вие връзване, причиняване на болка (отстраняване на опашка, човка, рога и други)  или ограничаване на движението е забранено. В биофермите се залага на редуциран брой на животните в сравнение с конвенционалните стопанства. Така, при извеждането им на паша, техният брой на хектар земя е по-малък, което ограничава степента на утъпкване на почвата и риска от ерозия. Същевременно с това намалява стреса при животните и увеличава устойчивостта им към вредители и болести. За отглеждането на животните се използва биофураж. Неговото качество и състав е важно за производството на биологично месо и други животински продукти. Той не трябва да съдържа растежни хормони и синтетични аминокиселини или генетично модифицирани организми. Биофермерите са длъжни да осигуряват на животните храна, отговаряща на нуждите им във всеки етап от тяхното развитие. Например телетата и агнетата трябва да бъдат хранени с естествено мляко, по възможност от майката.

Спазвайки подобен вид практики води до производство на вкусни, пресни и полезни продукти.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *