Прецизно земеделие

Новите технологии и иновациите в земеделието

Новите технологии и иновациите навлизат все по-бурно и неусетно в живота на човек и някакси естествено става да ги откриваме и да имаме нужда от тях в сфери, в които до момента сме разчитали на традиционни и вече утвърдени принципи и методики. В селското стопанство и в земеделието тепърва се очаква техния бум. Все повече компании залагат на възможността да доставят и предлагат данни, а не продукти на крайния потребител. Затова и развитието в агросектора тепърва предстои. Все повече земеделски производители започват да залагат на интелигентно земеделие, което работи на високотехнологично ниво. То е базирано на информационни технологии с цел постигане на по-висока ефективност на произвдството, устойчива рентабилност и по-качествени продукти. Разчита на комбинация от технологични постижения като GPS, сензори за почвата и растенията, дистанционно наблюдение, обработка и управление на данни. Такъв вид интелигентно земеделие става все по-популярно като “прецизно земеделие”. Под такова се разбира извличането на детайлна характеристика за единица земеделска площ. Основната цел е да се намалят разходите и да се увеличи добива както и качеството на реколтата. То включва контрол на нормите при сеитба, торене и пръскане на препарати за растителна защита, почвени анализи, картиране на обработваемата площ, сканиране на наличностите на азот и не на последно място, всичките тези данни съществуват и се запазват в електронен формат, където са достъпни по всяко едно време и могат да се използват при вземането на всякакви управленски решения.

Използването на GPS

Използването на GPS помага при правилното и балансирано разпределение на торовете, семената и препаратите, като се избягват пропуските и презастъпването, което повишава добива и намалява разходите. Освен че посредством GPS, машините се управляват много по- прецизно, те могат да събират и обработват данните от обработваемите площи. По този начин агрономите имат постоянен достъп и информация за всяко едно кътче от тези площи, знаят състоянието на посевите и реколтата и могат да вземат своевременн оадекватно решение. GPS системите използват сателитни данни, насочват прецизно машините и запаметяват маршрутите.

Правилната сеитба повишава шанса за добра реколта.

Новите технологии се грижат всяко зрънце да попадне на правилното място, като се избягват препокриванията, регулира се дълбочината на посева и растоянието между редовете и семената. Сеитбата се извършва с променливи норми, които се базират на предварително изготвена карта с указания. От изключително значение е, че сеитбата може да се извършва 24 часа в денонощието, разчитайки на данните от предварително изготвената карта. Такъв вид мониторинг на сеитбата позволява изготвянето на детайлна карта на посева.

Нови технологии могат да се използват и по време на торенето и пръскането, давайки възможност да се управляват нормите. Има възможност за едновременно внасяне на няколко продукта, а цялата информация и данни за внесените количества на единица площ се запаметява и съхранява, като агрономите имат постоянен достъп и до нея.

Детайлни анализи на почвата и растенията биха помогнали на фермерите да определят точно и прецизно количеството необходима тор или препарати, което същвременно спомага за опазването на околната среда и би подобрило характеристиките на обработваемите площи.

Новите технологии при пръскането и торенето, също както при сеитбата, избягват препокриването. Позволяват да се тори с променливи норми в зависимост от нуждата и спецификата на терена. Разработени са и системи за течна тор, които позволяват да се тори с променлива скорост по време на сеитбата. За всичко това се разчита отново на предварително изготвени карти. По този начин торенето и пръскането се извършват само там, където е необходимо. В следствие на това, освен че се грижите за опазването на околната среда и почвата, вие редуцирате и разходите си.

Внедряването на сензорни технологии в земеделските машини

Внедряването на сензорни технологии в машините позволява да се изчисли необходимото количество азот за посевите, като елиминира свръх употребата или недостатъчното му количество. Според специалистите, голяма част от внесеният азот се губи и не се усвоява от растенията. Затова и употребата на сензори може да се разглежда дори и като необходимост за устойчивостта на доходите и опазването на околната среда.

Картирането на добива

Картирането на добива е един от най-ценните източници на информация. По време на събирането на културата се събират и данни и характеристики на добива, използвайки сензори. От изключително значение е информацията за влажността на добива в реално време, което ви дава възможност да планирате своевременно съхранението на реколтата. Сред плюсовете са и моментната информация за количество ожънати декари и общ добив за блок. Правилно обработените и анализирани карти от поне пет години, биха могли да дадат безценна информация за управлението на обработваемата площ.

Бъдещето е в прецизното земеделие. В момента се разработват множество технологии свързани с автоматизацията на процесите в земеделието и скоро се очакват още повече нововъведения.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *