Рапица – Биологични особености, предшественици и подготовка на почвата за сеитба

Основен акцент през месец септември е започналата в края на август сеитба на рапицата, която продължава до към средата на септември. Необходимо е да се проведе правилна агротехника, включваща редица мероприятия съобразени с особености на културата.

Биологични особености на рапицата

Рапицата е растение на умерения климат. През зимата понася доста ниски температури. Във фаза розетка растенията се закаляват най-добре и понасят температури до минус 15°С и повече без снежна покривка. Понякога студоустойчивостта на рапицата помага при извеждане на борбата с плевелите /някои от най-важните плевели, съпътсващи тази култура, не понасят такива ниски температури/. Семената никнат бавно още при 1-2°С а напролет растенията подновяват вегетация при 3-4°С.

Рапицата е растение на дългия ден. Тя развива голяма маса и се нуждае от много вода, особено през бутонизацията и цъфтежа (критичен период по отношение на

влагата), а също при нарастване на шушулките. Семената поникват при поемане на 80-90% вода от масата си. Понася различни почвени типове - черноземи, наносни,сиви, канелени и кафяви горски почви. Повечето от съвременните хибриди могат да се отглеждат и на по-слаби почви в предпланински райони, където други култури дават незадоволителни резултати. Рапицата изисква неутрална, но се развива добре и при слабо кисела и слабо алкална реакция на почвата - Ph-6-7,5.

Предшественици на рапицата

Подходящи предшественици за зимната маслодайна рапица са зимни житни, зърнено-бобови, окопни култури. Не трябва да се сее след зелеви видове и след себе си на дадена площ по-рано от 4-5 години.

Подготовка на почвата за сеитба на рапица

Дребните семена на рапицата изискват отлично подготвена почва, затова нейната обработка е важно звено в аротехниката на тази култура. Добре е площта да се

изоре на 15-18 см дълбочина с последващо брануване, а при суха почва да се дискува в две посоки (на кръст), за да не се допусне образуването на буци. Преди сеитба на рапицата се бранува и валира с цел формиране на гладка повърхност и твърдо легло за семената. Твърдото легло позволява капилярно покачване на вода до семената, което пък подпомага задружното им поникване.

Избор на сорт рапица

При избора на сорт рапица трябва да се имат предвид особеностите на съответния регион и заразеността на площите с плевели; количеството валежи и разпределението им през вегетацията, както и условията за развитие на болести и неприятели. Повечето сортове (хибриди) маслодайна рапица, които се предлагат на пазара, са от така наречените ‘00 сортове’ (двунулеви сортове, канолни). Те имат много ниско съдържание на ерукова киселина (под 2%) и много ниско съдържание на глюкозинолати (под 25 микромола). Маслото и шрота, добивани от такива сортове (хибриди) са много качествени.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *